Levend Verlies

Wat is levend verlies ?

Levend verlies, volgens psycholoog Manu Keirse, staat voor de levenslange rouw van een ouder voor een kind met een ziekte of beperking. Levend verlies is geen acute rouw, zoals bijvoorbeeld bij het verlies van een geliefde. Bij levend verlies wordt er levenslang gerouwd om iemand die nog leeft, maar door een diagnose of beperking een significant ander leven lijdt dan anderen.

Het kan ook door de jaren heen verergeren, bijvoorbeeld wanneer de ouder wordt geconfronteerd met niet-behaalde dromen, of wanneer het besef komt dat een kind iets nooit zal kunnen. 

Wat betekent een zorgbehoevend kind voor het gezin, de opvoeding, toekomst en het functioneren van het kind binnen de maatschappij? Voel je je soms alleen met die vragen ? 

Als ervaringsdeskundige begeleiden we je in het kluwen van PAB, PVB , VAPH en andere afkortingen van diensten en begrijpen we dat overleven niet altijd het leven is wat je wil.

Onze aanpak
Warm & ervaren

Omgaan met levend verlies is een fulltime job. Als ervaringsdeskundige weten we dat het niet vanzelfsprekend is om voldoende aandacht te schenken aan jezelf, laat staan aan je gezin en naasten.

Daarom bieden we een luisterend oor aan voor andere ouders en begeleiden we hen met woord en daad. Door onze methode werken we aan leven en laten we overleven in het verleden.

Zit jij met deze vragen ?

  • Ik weet niet meer waar ik terecht moet bij het VAPH
  • Ben ik de enige die zich slecht voelt als mijn kind iets nooit gaat kunnen ?
  • Hoe betrek ik mijn andere kinderen bij mijn gevoel van verlies ?
  • Is het wel normaal dat ik jaloezie voel tegenover ‘gewone’ ouders ?
  • Hoe neem ik voldoende tijd voor mijn partner ?
  • Waar kan ik terecht voor een subsidie voor …. ?
  • Wat als ik er niet meer ben ?

Wat met brussen ?

Een brus is een broer of zus van een kind met een beperking, een stoornis of ziekte. Daardoor heeft die broer of zus meer zorg nodig van de mensen om hem of haar heen. Dat heeft ook invloed op de broers en zussen, de zogenaamde brussen.

Niet iedere brus is gelijk. Waar de één zich heel verantwoordelijk voelt en zichzelf een beetje wegcijfert, voelt de ander zich helemaal geen brus. Ook is de draaglast niet gelijk. In sommige gezinnen speelt de beperking of ziekte van een broer of zus een veel grote rol dan in andere gezinnen. En is er misschien weinig steun voor de brusjes.

Toch verdienen zij ook minstens zoveel aandacht. Al eens over nagedacht ?

Opgelet, wij bieden geen psychotherapeutische behandelingen aan. We verwijzen je graag door indien dit jouw zorgvraag is

Partner coaching levend verlies

Bij coaching Levend Verlies maken we gebruik van de praatkaartjes van Sunny Coaching. Door middel van de kaartenset worden de belangrijkste gespreksthema’s binnen dit onderwerp geïdentificeerd.